No er det komt nye nettsider for barnehagane, skulane, biblioteket og Ørstakart. I tillegg til oppdaterte sider for Ørstahallen og kulturskulen. 

 

Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 3 private barnehagar med felles søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema i

Bilde av to barn som aker i snøen.


Har du vinterklede og/eller vintersko til vaksne og born som du kan gje vekk? Ørsta kommune og Ørsta Røde Kors Omsorg samlar inn. 

Det var eit flott barnetog på Sæbø i dag, torsdag 13. okt, då barnehagen skulle flytte inn i nyebygget.


Laurdag 24. september inviterar Ørsta brann og redning til open brannstasjon i Ørsta og på Sæbø.

I dag var det storfeiring i Dalane barnehage då barnehagen vart heile 30år. Borna har teikna og fargelagt asfalten, laga kunstverk og hengt opp ute og laga bursdagskrone til barnehagen. 

Kompetansebygging og tverrfaglig samarbeid i Ørsta kommune i Alternativ Supplerande Kommunikasjon (ASK)  

 

For få tilgjengelege plassar våren 2022. 

Ørsta kommune har eit hovudopptak til barnehage om våren og supplerande opptak gjennom året.

Tekst: Torill Myren. 

 

Teststasjonen opplever stor pågang av føresette som gjerne vil teste sine born for RS-virus. 

Det sirkulerer for tida ein del RS-virus blant både born og vaksne i Ørsta og Volda. Dette veit vi då nokre prosent av koronatestane også vert analysert for øvrige luftvegsvirus, deriblant RS. Denne analysen er det laboratoriet som tek på eit , for å overvake kva virus som sirkulerer i befolkninga.

Følg oss