Eigenberedskapsveka, 1.–7. november 2021 – Filmar og informasjon

Illustrasjonsbilde: Beredskap DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   

I veke 44 er det Eigenberedskapsveke 2021. Dette er ei årleg markering der ein set fokus på korleis kvar og ein av oss kan vere budd på ulike hendingar, kriser og vêrforhold.  

Her er ei oversikt over nyttig informasjon for deg som vil vere godt budd.

Ørsta kommune si side om beredskap

Temaside: Din beredskap (DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Filmar om eigenberedskap

Bilete om eigenberedskap

Brosjyre om eigenberedskap – Lokal versjon for Ørsta (PDF)

Brosjyre om eigenberedskap – Nasjonal versjon (PDF)