Veke 5: Nytt frå brannvakta


Brann- og redningsloggen 30.01.24 – 06.02.24

  • 12:59 Fredag rykte brannkonstablane på Vartdal ut til trafikkulukke på Lyngestranda på Vartdalsstranda. Einsleg bil hadde køyrt av vegen, fører kom seg ikkje ut. Brann sikra skadestaden, dirigerte trafikk, drog bilen opp av grøfta og bistod helse med å få den forulukka ut på båre. Etter dette overlet brann skadestad til Politiet som venta på bilbergar.
  • 16:00 – 17:30 Fredag hadde vaktlag 1 kontroll av utstyr og bilar, samt øving på trafikkulukke. Ved ei trafikkulukke kan det vere mange moment som brannmannskapet må ta hennsyn til og kunne. Alt frå kva særskilde tiltak ved ein kollisjon med EL-bil til metodar for hurtig frigjering av personar. Fokuset for øvinga var frigjering av fastklemde personar med kjetting.
  • 17:39 Fredag kveld rykte vaktlag 1 ut til vatn i kjellar i Follestaddalen. Brann grov grøfter på utsida, sikra avrenning inne og fekk frysar og kjøleskap opp i høgda.
  • 05:14 Laurdag morgon rykte ØBR ut til kontroll av branntilfelle i privat bustad. Huseigar vokna av røykvarslar i kjellarleiligheita, i kjellaren låg leigebuar og sov på sofaen med svidd pizza i ovenen. Brann bistod med utlufting og kontroll.
  • 07:01 Måndag ryke brannkonstablane på Vartdal og vaktlag 1 frå Ørsta ut til trafikkulukke i Flåvika. Ein bil hadde kollidert i sida på ein anna. Brann sikra skadestad og ivaretok dei forulukka til helse var på staden. Bilane var gjort strumllause og ein av bilane som hadde havna på sida var sett på hjul igjen.