Veke 4: Nytt frå brannvakta


Brann- og redningsloggen 23.01.24 – 30.01.24

  • 15.38 Tysdag rykte ØBR ut til trafikkulukke på Liadal. Einsleg bil hadde velta ned skråning og låg på sida på gangvegen. Brann sikra skadestad, gjorde bilen straumlaus og tok seg av den forulukka til helse var på staden.
  • 16:00 Torsdag var vaktlag 3 på Hovdevatnet å kontrollere isen. Isen var målt til 51,5 cm på det meste og 33cm på det minste.
  • 10:56 Fradag bistod ØBR politiet på oppdrag.
  • 16:00 – 17:30 Fredag hadde vaktlag 4 kontroll av utstyr og bilar, samt øving på samband og pågåande livstrugande vald. I alle oppgåver brannvesenet utfører er samband viktig for å leie, strukturere og utføre arbeide på ein god måte. I denne øvinga vart det også tatt ein gjennomgang av felles nasjonal prosedyre for handtering av PLIVO hendingar og sikker søksmetode.