AKTUELT NO:

Næring
Publisert 13.05.2022

Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 23. april og 7. mai.

Publisert 28.04.2022

Søknadsfrist er tysdag 31. mai 2022.

Publisert 27.04.2022

Ordførar Stein Åm delte i tysdag den 26. april ut miljøfyrtårn-diplom til Eik sentert Ørsta (Agro As).

Publisert 25.03.2022

Prosjekt: Målsettinga er å fjerne gamal og/eller ståande piggtråd i UKL-området i Hjørundfjord og Norangsdalen.

Publisert 16.02.2022

Kommunestyret var i dag på besøk til Lars Molvær på Eidet og fekk orientering og omvisning i den nye lausdriftsfjøset i massivtre.

Publisert 04.02.2022

Kommunane kan søkje statsforvaltaren om stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2022. 

Publisert 19.01.2022

Det vart felt 908 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2021. 

Publisert 14.01.2022
Illustrasjonsfoto: Frederica Aban / iStock

Ørsta kommune har fått tildelt ytterlegare kr 708.000 av statlege midlar for å avhjelpe situasjonen i lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak knytt til korona.

Søknadsfrist er måndag 31. januar 2022.
  

Publisert 04.01.2022

 
Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskaps, biologisk mangfald , kulturminner og kulturmiljø, inklusiv å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Hjørundfjorden og Norangsdalen fekk status som Utvalde kulturlandskapet i jordbruket i 2018.

Publisert 09.12.2021

Torsdag 9. desember vart kulturprisen og næringsprisen for Ørsta kommune 2021 delt ut i kommunestyret. I år gjekk kulturprisen til Sunnmøre Baarelag, medan næringsprisen gjekk til Ørsta Camping AS. Begge prisane er eit diplom og ei pengegåve på 20.000 kroner. 

Du finn grunngjeving for utdelinga av dei to prisane nedst på denne sida.
 

Følg oss