Næring
Publisert 17.01.2020

I fjor vart det ny fellingsrekord i Ørsta, med 1061 felte hjort. I år gjekk tala litt tilbake, med 998 felte hjort. 

Publisert 15.01.2020

 
Det vert møte på Bjørke, Urke, Sæbø og Standal.

Publisert 12.12.2019

 

I kommunestyremøtet i dag, vart Næringsprisen 2019 utdelt med diplom og 20.000 kr. Næringsprisen for Ørsta kommune vart tildelt Staurset AS med følgjande grunngjeving:

Publisert 04.10.2019

Ved hjortepåkjørsel skal ein ringe politivakta på

tlf 02800

 

 

Publisert 30.09.2019

Landbrukskontoret sitt Informasjonsskriv, nr. 2 - 2019 for Ørsta/Volda.

Publisert 13.09.2019Norangsdalen – Hjørundfjorden fekk den 22. juni 2018 status som Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Publisert 15.05.2019

Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta kommune og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 13. april og 4. mai.
 

Publisert 07.05.2019

Per i dag ligg det ikkje føre noko forbod mot sal av heliumballongar i Ørsta.

Publisert 06.05.2019

Volda og Ørsta ønskjer å utvikle og styrke kollektivtilbodet i området. Kommunane har i samarbeid med fylkeskommunen starta eit eittårig prosjekt for å kartlegge og kome fram til tiltak for å betre kollektivtilbodet.

Publisert 11.04.2019

 

Det har blitt tradisjon at ordførar Stein Aam opnar Næringskonferansen, og det er ingen unntak i år. Næringskonferansen 2019 er den 7. i rekka. Eit fullt Ørsta kulturhus med næringsaktørar frå nært og fjernt fylte kinosalen til randen, klare for å bli inspirerte.