AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Næring
Publisert 17.06.2021

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Tidlegare har saueskabbmidd (Psoroptes Ovis) vore utrydda. Dette er ein gruppe A-sjukdom, som er meldepliktig til Mattilsynet sidan den er veldig smittsam mellom småfe. 

Publisert 21.04.2021
Illustrasjonsfoto: Frederica Aban / iStock

  

Er di verksemd hardt råka av pålagte smitteverntiltak grunna korona? Eller arbeider verksemda med omstilling for å takle korona-verknader?

Publisert 23.02.2021

  

Kommunane kan søkje statsforvaltaren om stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021. Ørsta kommune vil gjere dette på vegne av vaktdistriktet Ørsta Volda.

Publisert 14.01.2021

 

Det vart felt 965 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2020. 
 

Publisert 18.12.2020

Møre og Romsdal landbruksselskap vil dele ut ein årleg pris for veldrive gardsbruk i fylket. Prisen skal gå til ein enkeltbrukar, familie eller eit fellestiltak som er ein god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjonar er aktuelle.

Publisert 15.12.2020

  

I kommunestyremøtet i dag, vart Næringsprisen 2019 utdelt med diplom og 20.000 kr. Næringsprisen for Ørsta kommune vart tildelt Eiksenteret Ørsta med følgjande grunngjeving:

Publisert 11.11.2020

 

I formannskapet 10. november vart det offisielt at Eiksenteret Ørsta er vinnaren av Næringsprisen 2020. Prisen vert utdelt i kommunestyremøte 15.desember.

Publisert 30.09.2020

 

Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen for å sende inn framlegg 2. november 2020.

Publisert 21.08.2020
idemyldring

 Har du ein god næringsidè? Næringsfondet er tilført ekstra midlar i 2020.

Publisert 16.06.2020

Det er høve til å søkje tilskot frå næringsfondet til skredfarevurdering (næringsformål).

Følg oss