Venteromet ved Ørsta rutebilstasjon stengt 18:00–06:00

Grunna gjentakande hærverk på venteromet, er det bestemt at venteromet må stenge kl. 18:00. 

Opningstida frå 15. november er 06:00–18:00.

  

I helga har det nok ein gong vore hærverk i venteromet til rutebilstasjonen. Saka er meld til politiet.

 

Ørsta rutebilstasjon

 

   

Følg oss