AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Stimuleringstilskot til veterinærdekning

Klikk for stort bilete Maria Engeseth   

Kommunane kan søkje statsforvaltaren om stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021. Ørsta kommune vil gjere dette på vegne av vaktdistriktet Ørsta Volda.

Veterinærar i vårt distrikt får frist til måndag 1. mars med å sende inn søknad til kommunen om stimuleringstilskot. Send søknad på epost til: postmottak@orsta.kommune.no

Kommunen vil fordele eventuelt tilskot til veterinærane etterpå. Kommunen kan vurdere å stille krav til deltaking i veterinærvakt for å kunne få stimuleringstilskot.

Landbruksdirektoratet og statsforvaltar har desse viktigaste kriteria for prioritering av søknader (kopiert frå rundskriv 2020-43):

  1. Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer skal prioriteres.
  2. Lavt dyretall og krevende infrastruktur bør være blant kriteriene for tildeling av tilskudd.
  3. At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, vil være relevant å tillegge vekt.
  4. At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinær vil være relevant å tillegge vekt.
  5. De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte samt å opprette kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også andre stimuleringstiltak kan være aktuelle.

Kontakt

Liv Bente Viddal seksjonsleiar
@ Liv Bente Viddal

Følg oss