Kraftig vind torsdag 14.juni.

Klikk for stort bileteStormsenter på veg Foto: Meteorologisk institutt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varsla kommunane om farevarsel med høgt aktsemdsnivå (oransje nivå) frå Meteorologisk institutt (sterk vind/ kraftige kastevindar).

Ørsta kommune vil tilrå alle å sikre trampoline og andre lause gjenstandar, og vere budd på sterke kastevindar torsdag ettermiddag/kveld. Det er vanskeleg å seie nøyaktig kva omfang uveret vil ha, men vanleg aktsemd tilseier at det er best å vere før var.

Les her for meir informasjon om den venta stormen: https://www.yr.no/ 

 

Kva betyr oransje farevarsling frå Meterologisk institutt: 

Vi utsteder oransje farevarsel når vi venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. Du oppfordres i alle tilfeller å utføre tiltak som kan begrense skadeomfanget. Vi kan også utstede oransje farevarsel dersom konsekvensene kan bli ekstreme, men usikkerheten er litt for stor til at vi vil utstede rødt farevarsel. Nærliggende områder vil ofte få gult farevarsel”.


Meir informasjon om fargegraderinga

 

Klikk for stort bileteSkjermbilete: Faregraderinga til Meterologisk institutt

Fann du det du lette etter?