Publisert 05.12.2022
snøplog

 

Kommunevegen Vatne – Hunnes vert vinterstengt frå i dag, måndag 5. desember kl 14.

 

Publisert 05.12.2022
Syklistar med passasjerar klare for fyrste runda i Ørsta sentrum

I dag 5. desember blir FNs internasjonale dag for frivilligheita markert, Noregs viktigaste lagarbeid. Lag og organisasjonar skaper eit godt nærmiljø og gode møteplasser. Ver synlege, det er ikkje sikkert at folk rundt om veit at de finst.

Publisert 02.12.2022
Bilde viser ein oppteikna illustrasjon av skulen frå sør.


Fredags ettermiddag signerte ordførar Stein Aam totalentreprisekontakt med PEAB K. Nordang, og over nyttår begynner byggeprosessen.

Publisert 02.12.2022
Gruppebilde av pensjonistane som var tilstades på markeringa, i tillegg til kommunedirektøren og varaordførar.


I år har vi 26 tilsette som har gått av eller skal gå av med pensjon.

Publisert 30.11.2022
Ordførar Stein Aam

Ei stor takk, og lita påminning!

Publisert 30.11.2022
Hallgeir Aam

Rektor ved Sæbø skule er langtidssjukmeld. I hennar fråvær er Hallgeir Aam konstituert som rektor.

Publisert 30.11.2022
Gruppebilde av medlemma av bu og habilitering i sjustjerna.

28. og 29. november var sjustjerne-nettverket for bu og habilitering på Mellomlederkonferanse i Oslo.

Publisert 28.11.2022
Brannbamsen Bjørnis


I samband med røykvarslardagen torsdag 1. desember skal Ørsta brann og redning ha stand på Alti frå kl. 10.00–14.00. Alle som kjem innom standen har høve til å delta på ein Quiz, der premien er eit sett med to seriekopla røykvarslarar.

Publisert 28.11.2022
Bildet viser planen trykkt opp og ligger på eit bord.

Ny Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen vart vedtatt i Levekårsutvalet den 23.11.2022.

Publisert 28.11.2022
Bildet viser ein hand som holde opp ei vaksinedose i eit glas.


FHI har no opna opp for att personar mellom 18–64 år utan underliggande risikosjukdomar kan ta ny covid-oppfriskningsdose (dose 4), dersom dei sjølv ynskjer det.

Følg oss