Publisert 08.04.2020

 

Langfredag 10. april vert det gratis Drive-in kino ved Ørstahallen
Tidspunkt: 21.00.

Publisert 07.04.2020

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement.

Publisert 06.04.2020

 

  

Grunna arbeid på det kommunale leidningsnettet vert vassforsyninga stengt i deler av Årsetdalen på Vartdal i morgon, tysdag 7.april.

Publisert 06.04.2020

Sjukeheimane i Ørsta kommune har no fått på plass ulike kommunikasjonsverkty for å hjelpe brukarar og pårørande slik at dei kan halde kontakt med kvarandre. 

Publisert 06.04.2020

 

Vi på Velle skule har laga ein påskequiz til folket i Ørsta.
Dette er eit lavterskeltilbod med turar rundt omkring i Ørsta sentrum.

Publisert 03.04.2020

 

   

Overordna føringar frå Helsedirektoratet

Publisert 03.04.2020

 

Til og med fredag er det teke 159 prøver, og vi har framleis 5 registrerte smittetilfelle. 

Publisert 01.04.2020

Vi har gleda av å informere om at aktivitetskampanjen «Hjemmegym» startar allereie 6. april, og alle innbyggjarane i Ørsta kommune som er eldre enn 15 år kan delta gratis.

Publisert 30.03.2020

Ørsta kommune tek sikte på å verte sjølvforsynt med ansiktsvisir til helsetenesta med hjelp frå Velle skule.