Publisert 22.05.2019

Onsdag 22. mai hadde bu- og habiliteringstenesta fagtimar med fokus på stress og meistring av stress i arbeidsdagen. Korleis kan stress kjennast på kroppen både fysisk, psykisk og kjemisk og korleis kan ein jobbe med desse symptoma slik at ein handterer dei på ein god måte?

Publisert 22.05.2019

Ørsta kommune har delteke i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse» til Helsedirektoratet (2015-2018). 

Publisert 21.05.2019

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Heggjadalen, Svalevegen, Erlevegen og Lerkevegen i morgon onsdag 22. mai.

Publisert 21.05.2019

Vegen i Heggjadalen er mellombels stengd for gjennomkøyring grunna arbeid på kommunal vassleidning. Køyrande må nytte anna tilkomst, som t.d. via Vallabøvegen.

Publisert 20.05.2019

Bjørn Ole Vassbotn starta sist veke i jobben som einingsleiar for byggesak og oppmåling ved Tekniske tenester. 

 Vi ønskjer Bjørn Ole hjarteleg velkomen til Ørsta kommune.

Publisert 20.05.2019

Informasjonsmøte for føresette til nye 8. klassingar ved Ørsta ungdomsskule blir flytta frå Ørsta ungdomsskule til Ørsta kulturhus. Tysdag 21. mai kl 18.00
 

Publisert 15.05.2019

Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta kommune og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 13. april og 4. mai.
 

Publisert 13.05.2019

Med von om ein fin 17. mai. 

Hipp, hipp, hurra!

Publisert 10.05.2019

Bakk-Ola-maraton har blitt ein tradisjon, og er med på å markere Verdas aktivitetsdag i Ørsta. Sjølv med regn og kalde forhold, samla folk seg på Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka for opning ved ordførar, felles oppvarming og tur for både gåande og rullande. 

Publisert 08.05.2019

Rådmann Wenche Solheim meiner Møre-Nytt braut god presseskikk då avisa publiserte eit intervju med kritikk mot kommunen utan å hente inn kommentar frå rådmannen, og klaga Møre-Nytt inn for Pressens Faglege Utval (PFU). Møre-Nytt på si side avviser at avisa har brote dei presseetiske reglane i Ver Varsom-plakaten.

Fann du det du lette etter?