Publisert 28.09.2021
Arbeid i kumlokk

Vatnet vil bli avstengt grunna vedlikehald tysdag 28. september 23:00–02:00 i Strandgata på strekninga frå Ørsta Bruk til og med Ørsta Brygge. 

Kontaktinformasjon: Teknisk vakt

Publisert 28.09.2021

Den nasjonale Strandryddeveka gjekk av stabelen mellom 11. og 19. september. Det er den ideelle foreininga Hold Norge Rent som står bak organiseringa av aksjonen, og dei kallar strandryddeveka for Noregs viktigaste miljødugnad.

Publisert 28.09.2021

Torsdag 30. september er siste vaksineringsdag før det blir ei pause på tre veker. Neste vaksinasjonsdag er torsdag 21. oktober i veke 42, og deretter torsdag 18. november i veke 46. Vi vil derfor oppmode alle etternølarar til å vaksinere seg no i veke 39.

Publisert 28.09.2021

Ørsta kommune er budd med omsyn til retningslinene regjeringa presenterte i fredagens pressekonferanse. Neste fase vert kalla  "normal kvardag med auka beredskap". Med auka beredskap i denne samanheng meiner ein at kommunane skal :

  • Framleis ha god kapasitet til testing av pasientar med symptom og risiko
  • Framleis ha god kapasitet til å vaksinere
  • Vere førebudd på å måtte vedta lokal forskrift dersom smittesituasjonen endrer seg og blir vanskeleg å handtere
Publisert 28.09.2021

No skal kommunane på Søre Sunnmøre avgjere om dei vil vere med på den felles helseplattforma som skal gi deg som innbyggjar ein enklare kvardag når mange ulike journalsystem skal bli til eitt.

Publisert 24.09.2021

Frå onsdag 29.09.2021 vert Strandgata stengt for biltrafikk mellom «S-svingane» og Haldeplassen grunna anleggsarbeid.

Publisert 24.09.2021

 Landbrukskontoret sitt Informasjonsskriv, nr. 2 - 2021 for Ørsta/Volda.

Publisert 21.09.2021

Ørsta kommune og Stiftinga Viti har signert ein fireåring samarbeidsavtale. Avtalen sikrar museumsdrift og kunst- og kulturvernfaglege tenester i og for Ørsta dei neste fire åra.

Publisert 20.09.2021

Ørsta kommune fekk 20.09 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Følg oss