Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Publisert 20.09.2019

Aurstad Tunnel AS vil starte med utskifting av stikkrenner i Sæbønesvegen og Flatnesvegen, i samanheng med dette arbeidet stenger vi vegen frå kl 10.00-13.00 og 17.00-20.00 frå mandag 23.09. til torsdag 26.09. Torsdag avsluttar vi kl 16.00.

Publisert 20.09.2019

I kvar einaste klubb er det barn som kjem på trening med ei vond hemmelegheit heimanifrå om at mamma eller pappa drikk for mykje alkohol. No lagar Ørsta IL retningsliner som skal gjere idretten trygg.

Publisert 20.09.2019

 Grunna funn av koliforme bakteriar i Skibakken og Skisenteret høgdebasseng, bed vi om at alle abonnentar til kommunal vassforsyning på Bondalseidet kokar vatn som skal nyttast til drikke og matlaging.

Publisert 20.09.2019

 

Ørsta brann og redning skal ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/krysset til Ørsta ungdomsskule.
Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00.

Publisert 19.09.2019

I dag vert faktura for kommunale avgifter 2. halvår 2019 sendt ut. Dei som får faktura direkte i nettbank får dei frå i kveld av, medan papirfaktura kjem i posten over helga.

 Forfall er 20. oktober.  

Publisert 18.09.2019

  Delta i spørjeundersøkinga 'Mitt Møre og Romsdal'.

Publisert 17.09.2019

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Ørsta kommune. Derfor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.

Publisert 17.09.2019

 

Den nye Ørstahallen er no teken i bruk. Halltidene er her i ordna former. Slike ordningar bør vere likeverdige i heile kommunen. Det har dermed vorte nødvendig at hallnemnda får nytt, heilskapleg mandat: 

Publisert 13.09.2019Norangsdalen – Hjørundfjorden fekk den 22. juni 2018 status som Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Publisert 13.09.2019

Tidspunkt for stenging er frå onsdag 18.09.2019. Vegen blir stengt inntil 2 timar i tidsromet mellom kl 08:30 – 18:00. Asfalteringa er planlagt å ta 6 arbeidsdagar, med atterhald om dårlege vêrforhold.

Fann du det du lette etter?