Publisert 21.07.2017
Friluftsbad_Vekslet.jpg

Kommunalteknikk vil ta prøver av badevatn kvar veke og publisere resultat fortløpande. Prøvetaking vil skje på Strømpeneset og Vekslet. Den hygieniske kvaliteten vil delast inn i god, mindre god og ikkje akseptabel og følgjer vasskvalitetsnorm for friluftsbad frå Statens helsetilsyn. 

Publisert 11.07.2017
ras.jpg

Kommunal veg i Vatnedalen er frå i dag, tysdag 11.07.17, opna for normal ferdsel. 

Publisert 10.07.2017
Syk.jpg

Ørsta helsestasjon har feriestengt i veke 29 (17-21.07.17)

Publisert 10.07.2017
Båttur.jpg

Frivilligsentralen og flyktningkontoret har i to veker arrangert draumesommar i Ørsta. Dette er eit gratis tilbod for born som ikkje skal reise på ferie. - Ein treng ikkje å reise langt, for å ha det kjekt i sommar. 

Publisert 07.07.2017
Drone_ras.JPG

Vegen i Vatnedalen og opp Vatnesvingane har vore stengt sidan søndag 2.juni i høve eit steinsprang. Steinane har gjort skade på både veg og autovern. Terrenget i området er bratt og uoversikteleg, kommunen brukte difor drone som hjelpemiddel i kartlegginga av raset.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering