Publisert 24.01.2020

 Sæbønesvegen og Flatnesvegen vert stengt i tidsrommet kl.12.00-16.00 og 17.00-21.00 måndag 27.01 grunna vegarbeid.

Publisert 22.01.2020

 

Tekniske tenester stenger vassforsyninga for abonnentar til kommunal vassforsyning torsdag 23. januar, mellom kl. 09.30 og 15.30 grunna vedlikehald på leidningsnettet.

Publisert 22.01.2020

Alle born som er fødde i 2014 og som bur i Ørsta kommune, eller som flyttar hit innan skulestart, skal starte på skulen i august 2020. 

Publisert 17.01.2020


Ørsta kommune har teke i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Publisert 17.01.2020

I fjor vart det ny fellingsrekord i Ørsta, med 1061 felte hjort. I år gjekk tala litt tilbake, med 998 felte hjort. 

Publisert 16.01.2020

Det er no sendt ut brukarundersøking til dei føresette i barnehagane i Ørsta.

Publisert 15.01.2020

 
Det vert møte på Bjørke, Urke, Sæbø og Standal.

Publisert 10.01.2020

Ørsta kommune startar måndag 13.01.2020 arbeidet med å legge leidningar i vegen i Bøplassen, Hovdebygda.

Publisert 10.01.2020

 Volda Maskin AS startar arbeidet med opprusting av Ytre-Hovdevegen i dag 8. januar. 

Publisert 08.01.2020

  

Kommunane Ørsta og Volda har administrativt vertskommunesamarbeid om felles landbrukskontor.