Publisert 21.01.2022

Ørsta kommune hadde igår, torsdag 20. januar, evalueringsmøte etter ekstremvêret Gyda. 
Det var mange positive tilbakemeldingar om jobben som vart gjort både før, under og etter ekstremvêret.

  

Publisert 20.01.2022

   

Ørsta kommune og nye Sæbø skule og barnehage er tildelt kunst, diplom og blomster for nominasjon og finalist i KLIMASNUprisen 2021. 

Publisert 19.01.2022

Torsdag 20. januar er det vaksinering frå 09.00-17.30 . Vi har per no 853 stk som har timavtale,  men vi har kapasitet til fleire. Dei som fekk andre dose tom 03.09.21, kan kome for tredje dose. Hjerteleg velkomen på DROP-in fram til 16.30. Vi har både Pfizer og Moderna, så ein kan velje mellom disse så langt lageret rekk.

Publisert 19.01.2022

Det vart felt 908 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2021. 

Publisert 17.01.2022

Status 14. januar 2022:
I ei overgangsperiode fram til kommunen har fått fleire testar og vurdert korleis smitta utviklar seg vidare, held barnehagar og grunnskular fram på gult nivå. Målet er å gå over til grønt nivå og samstundes teste jamnleg.

Vidaregåande skule i Ørsta har grønt nivå frå måndag 17. januar.

Meir informasjon om Trafikklysmodellen 

  

  

Publisert 13.01.2022

– Kommunen har vore så godt førebudde som vi kanskje aldri før har vore, seier ordførar Stein Aam. Gode førebuingar og godt arbeid både før og under Gyda har vore med på å avgrense skader. Både teknisk etat, politisk leiing og fleire andre i kommunen har vore og er framleis i sving, og ekstremvêret er særs godt handtert.

Publisert 11.01.2022

 

Store nedbørsmengder og kraftig snøsmelting gir fare for ekstremver onsdag og torsdag.
NVE har heva farenivået til raudt med stor fare for sørpeskred, flaumskred og jordskred. I tillegg blir det stor snøskredfare, nivå 4. 
 

Publisert 10.01.2022

Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2022/2023. Alle skulepliktige born skal innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår.

Publisert 03.01.2022

Status 03.01.2022: I samråd med geolog er synfaring utsett til snøen er borte.

Publisert 30.12.2021

 

I tråd med nasjonale retningslinjer er det anbefalt at elevar og tilsette testar seg før skulestart, tysdag 4. januar.

Testen kan gjerne gjerast kvelden før eller same morgon, men ikkje tidlegare enn 24 timar før ein møter til skulestart. Ørsta kommune oppmodar alle om å følgje desse anbefalingane. Dei som har hatt Covid-19 siste 3 månadane treng ikkje å teste seg.

Følg oss