Publisert 17.09.2020

Kommunal veg på strekninga Kolås-Standal er no ferdig asfaltert og open for ferdsel. 

Publisert 17.09.2020
korona

Fredag 18.09.20 vert det nytt telefonnummer for koronatesting: 700 58 960.

Publisert 16.09.2020

  

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer onsdag 16.september e-Torg – nettbutikk for geografiske data og byggesaktenester.  

Publisert 16.09.2020

Det kan vere krevjande for foreldre (og befolkninga generelt) å halde seg oppdatert i informasjonsjungelen om korona. Det har skjedd mange justeringar og oppdateringar undervegs. I dag lanserte regjeringa ei eiga side for foreldre.

Publisert 15.09.2020

I dag vert faktura for kommunale avgifter 2. halvår 2020 sendt ut. Dei som får faktura direkte i nettbank får dei frå i kveld av, medan papirfaktura kjem i posten over helga. 

Publisert 14.09.2020

Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen! 

Publisert 11.09.2020
korona

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.

Publisert 11.09.2020

Grunna skade på bassenget vert symjehallen diverre ikkje opna som planlagt 15. september. 

Publisert 11.09.2020

Frå fredag 11. september kan alle dusjanlegga med unntak av dei i garderobe 9 og 10 brukast.

Publisert 11.09.2020

Vegen på Standaleidet er opna.