Publisert 22.01.2018
kart hovdebygda.PNG

Grunna arbeid på kommunalt vassleidningsnett blir vatnet avstengt i ein kort periode for abonnentar i delar Hovdebygda mandag 22. januar. Avstenging vil vare frå om lag kl. 10.30 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 11.30. Vatnet blir sett på utan nærare varsel

Publisert 19.01.2018
Tommervogntog.jpg

Ørsta kommune har saman med Statens Vegvesen og skogbruksnæringa i 2016 og 2017 hatt stort fokus på fjerning av flaskehalsar, ved å skrive opp bruksklassa på mange kommunevegar og fylkes- og riksvegar. Dette har ført til sparte kostnader, mindre og tryggare trafikk og miljøgevinstar. Dette arbeidet har vore prioritert for å tilpasse seg storleiken til tømmerbilane for å utnytte kapasiteten deira, og dermed frakte meir tømmer med færre lass.

Publisert 19.01.2018
Ope møte-flyplasskrysset.jpg

Tett før jul kom nyhenda om endringar i sikkerheitsområdet rundt Ørsta-Volda lufthamn Hovden. Avinor fekk godkjend søknaden av Luftfartstilsynet, og flyplassen er no sertifisert i høve utformingskrava i EU-regelverket for ikkje-instrumentrullebaner.

Publisert 19.01.2018
Hjort.jpg

Fellingsresultatet for hjortejakta i 2017 er klart. Det har vorte felt 997 hjort i kommunen, noko som er ny rekord. I 2016 vart det felt 835 hjort. Førre rekord er frå 2009, då det vart felt 941 hjort, og i 2010 vart det felt 919 hjort.

Publisert 17.01.2018
Barnehage_banner.jpg

Velkomen som søkjar til barnehageplass i Ørstabarnehagen. Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 4 private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering