Publisert 03.07.2020
Born leikar

Helsestasjonen held stengt i veke 31 (27.07-02.08). Måndag 3. august er vi klare til å ta deg imot att med vanlige opningstider frå kl.09-15.

Publisert 02.07.2020

 

Kommunalteknikk tek prøver av badevatnet på Hovdevatnet og Vatnevatnet i veke 27 og 29. 

Publisert 01.07.2020

Ein person har testa positivt på Covid-19 i Ørsta denne veka. Det er viktig at alle held fram med å følgje smittevernreglane.

Publisert 01.07.2020

Våren 2020 har vore annleis for ungdomane våre, og no vert det ein annleis sommar. Som forelder er det veldig fint om du lyttar og snakkar med ungdomen din om korleis det er å vere ungdom i denne situasjonen.

 

Publisert 30.06.2020
Teknisk veg og vatn

  

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Årsetdalen, Sætre og Sætrefeltet i morgon onsdag 01. juli.

Publisert 30.06.2020
Kart mosmarkvegen

  

Frå og med i dag, tysdag 30.06, vert delar av Mosmarkvegen forkøyrsregulert.

Publisert 25.06.2020

 

Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar (Veglova §34 og §43).

Publisert 25.06.2020


Desse retningslinjene gjeld ved Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen.

Publisert 24.06.2020
Teknisk veg og vatn

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i øvre delar av Vallabøen torsdag 25. juni.

Publisert 24.06.2020

 

Vi har oppdaga vasslekkasje på Dalelina vassverk på Vartdal og vil difor stenge vatnet i morgon 25. juni  kl.11:00-12:00.