AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Publisert 14.06.2021

Sommarskulen har hatt ei fantastisk innsøking. 
Heile 462 barn/unge har søkt eit eller fleire tilbod.

Publisert 14.06.2021

Ørsta kommune ynskjer å markere at Tussaparken no er ferdig og klar for bruk. Den offisielle opninga er etter planen i september, men vi har også ei markering fredag 18. juni.

Publisert 11.06.2021

Arbeidet med opprusting av Strandgata frå Haldeplassen startar f.o.m. måndag 14.06.21. Dette medfører stenging av deler av gata i tida framover.

Publisert 11.06.2021

Onsdag 09.06.21 oppstod det eit mogleg brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på  søre Sunnmøre.

Publisert 10.06.2021

Sommaren nærmar seg, og det er snart tid for avslutningar i skular og barnehagar. Regjeringa har no kome med råd og rettleiing om korleis avslutningane kan arrangerast.

Publisert 09.06.2021

Ørsta kommune ved Kvardagsrehabiliteringsteamet vil i samarbeid med Heimebasert omsorg markere «Kva er viktig for deg?»-dagen, 9. juni. 

Publisert 09.06.2021

Utlysing av treningstider - søknadsfrist 17. juni 2021.

Publisert 04.06.2021

Det er høge temperaturar ute og tørt i vegetasjonen på Søre Sunnmøre. Ver varsam ved bruk av eld utandørs, også i eigen hage. 

Publisert 04.06.2021

No kan endelig publikum få prøve den nye parken. 

Publisert 01.06.2021

Pressemelding frå Ørsta folkebibliotek: Startdatoen er her, og den digitale lesekampanjen Sommarles.no er i gong.

Følg oss