Publisert 24.03.2023

Kommunestyret vedtok finansieringa av Fram bestillingsteneste (Fram flexx) på kommunestyremøtet 23. mars 2023.

Publisert 22.03.2023


Onsdag 22. mars vart det arrangert felles studiedag for tilsette i Ørstabarnehagen, ergo, fysio og friskliv og nokre frå SFO/skule.

Publisert 22.03.2023

FHI anbefaler aldersgruppa 75 år og eldre, i tillegg til sjukeheimsbebuarar, å ta ny oppfriskingsdose. I Ørsta er det sett opp vaksinasjonstider på helsestasjonen/Velferdshuset. 

Publisert 15.03.2023

 


Det er varsla stor snøskredfare – Faregrad 4 – Torsdag 16. mars og fredag 17. mars 2023 i Møre og Romsdal region Sunnmøre.

 

 

Publisert 10.03.2023

 

Ørsta kommune og Møre og Romsdal Fylke har i dag, fredag 10. mars, signert dei siste avtalane med grunneigarane og alt er no klart for at arbeidet kan starte allereie etter påske.

Publisert 07.03.2023

Les Landbrukskontoret Ørsta Volda sitt fyrste informasjonsskriv for 2023.

Publisert 06.03.2023

I november 2022 byrja over 30 tilsette frå ulike teneste- og fagområde på opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC. Målet var å heve kompetansen på velferdsteknologi som ein del av kommunal tenesteyting. I februar i år kunne vi feire god innsats og gjennomført opplæring med ei samling for heile gruppa.

Publisert 03.03.2023

 

Førebels årsrekneskap 2022 for Ørsta kommune viser eit positivt netto driftsresultat på kr 14,8 mill.

Publisert 01.03.2023

Pårørandegruppa ved Hjørundfjordheimen har kjøpt inn eit tre meter langt tindepanoramabilde av fjorden og tindane, som no er hengt opp på Hjørundfjordheimen.

Publisert 28.02.2023


Ørsta kommune tar frå i morgon, 1. mars, tilbake drifta av sentralbordet, som sida 1. mai 2019 har vore hjå Vanylven. 

Følg oss