Publisert 30.06.2020
Kart mosmarkvegen

  

Frå og med i dag, tysdag 30.06, vert delar av Mosmarkvegen forkøyrsregulert.

Publisert 30.06.2020

  

SFO har ferieope frå 1. august til skulestart. Tilbodet blir gitt ved Velle skule sine lokale. 

 

Publisert 25.06.2020

 

Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege situasjonar (Veglova §34 og §43).

Publisert 23.06.2020

Den midlertidige, skriftlege kanalen for brukarar av dei sosiale tenestane til NAV stenger 30. juni. 

Publisert 19.06.2020

Det er framleis høgt vassforbruk i Ørsta sentrum, Hovdebygda, Liadal og Åmdal. Ørsta kommune, tekniske tenester oppmodar enno ein gang om at alle abonnentar til kommunal vassforsyning unngår hagevatning og anna unødig bruk av vatn.

Publisert 19.06.2020

All tilkomst med bil må skje frå vest (frå Eiksundsambandet), då Ytre-Hovdevegen er stengd frå Hovdenmøbel fortsatt.

Publisert 18.06.2020
Per Olaf Brækkan og Stein Aam hadde eit meir koronavenleg "handtrykk" under signeringa av avtalen.

  

Ørsta kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert avtale om utbygging av Ørsta vidaregåande skule og ny fylkeskommunal tannklinikk integrert med Ørsta kulturhus.

Publisert 15.06.2020

 

Ørsta kommune lanserar i dag 15. juni MinEigedom- eigedomsopplysningar tilgjengeleg heile døgnet.
 

Publisert 11.06.2020

   

No kan du besøke dei som bur på Bakk-Ola-marka igjen. Dørene er framleis låste og du må avtale besøket på førehand. 

Publisert 09.06.2020

 

Onsdag 10. juni klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.