AKTUELT NO:

Publisert 27.04.2022

Ordførar Stein Åm delte i tysdag den 26. april ut miljøfyrtårn-diplom til Eik sentert Ørsta (Agro As).

Publisert 26.04.2022

Friskliv tilbyr no også førebygging i form av «Sterk og stødig» treningsgrupper til eldre.

Publisert 22.04.2022

Testbilen blir avvikla og utleveringa av koronatestar blir flytta tilbake til luka på rådhuset.

Publisert 20.04.2022
Fv43 mellom Vatne og Hunnes er i dag  opna igjen etter vinterstenginga. 

 

Publisert 14.04.2022

 


Minner om at det frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne opp bål og grill i, eller i nærleiken av, skog og anna utmark.

Publisert 08.04.2022

Ørsta brannstasjon hadde utstyr som var utdatert, men framleis gode nok.

Publisert 07.04.2022

​​​​Ver obs på skredfaren om du har tenkt deg på tur. 

Publisert 31.03.2022

 

Ørsta kommune har i lang tid jobba tett opp mot Møre og Romsdal fylkeskommune for å trygge fylkesveg 655 i Åmdalen for gåande og syklande. 

 

Publisert 25.03.2022

Prosjekt: Målsettinga er å fjerne gamal og/eller ståande piggtråd i UKL-området i Hjørundfjord og Norangsdalen.

Publisert 17.03.2022

  

Ukrainske asylsøkarar som bur i private heimar i Ørsta kommune

Følg oss