Helse og omsorg
Publisert 28.06.2019

 

Den 26. juni hadde Frisk og Aktiv gjengen frå Ergo, Fysio og Friskliv i Ørsta kommune, Dalane og Sæbø barnehage feiring av ettårsdagen for oppstart av prosjektet.

Publisert 17.06.2019

Tysdag 11. juni var første møte mellom kommunane Volda, Ulstein, Herøy, Vanylven og Ørsta om utarbeiding av ny folkehelseoversikt. Ørsta har søkt og fått tilskot frå Forskingsrådet til samarbeidet, og Høgskulen i Volda er med på laget.

Publisert 04.06.2019

Ørsta kommune ved Kvardagsrehabiliteringsteamet vil i samarbeid med Heimebasert omsorg markere «kva er viktig for deg?»-dagen, 5. juni. 

Publisert 22.05.2019

Ørsta kommune har delteke i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse» til Helsedirektoratet (2015-2018). 

Publisert 08.04.2019

Mandag 8. april vart Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre lansert. Dette er ei nettløysing utvikla i samarbeid mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, samt SSIKT.

Publisert 19.03.2019

Ørsta kommune satsar på å auke kompetansen innan lindrande behandling og omsorg til helsefagarbeidarane i kommunehelsetenesta. Dette er ein flott bukett dyktige helsefagarbeidarar som er klar for nye utfordringar etter fullført kurs i  "Digital opplæringspakke i lindrande behandling og omsorg ved livets slutt". 

Publisert 25.09.2018

Leiligheitene på Vallamarka ligg i andre og tredje høgda over det nye legesenteret og er moderne utforma. Dei er tilknytt heildøgns omsorg, og det er heimebasert omsorg som yter tenester i bygget.

Publisert 21.09.2018

Folkehelseinstituttet har nettopp gått ut med eit tilbod om gratis HPV vaksine til menn som har sex med menn OG som er fødd etter 1991. Tilbodet går også til rusavhengige og sexarbeidarar. 

Det er eit ekstraordinært tiltak som gjeld for ei tidsbegrensa periode.

Fann du det du lette etter?