Helse og omsorg
Publisert 22.01.2021
Gerhard Hauge og kona Kristi frå Sande kommune, fortel si covid-19-historie. Foto: Privat

 

I år vert temaet covid-19 og eldre når ein for første gong inviterer inn til heildigital fagdag i geriatri.

Publisert 21.12.2020

 

Julehøgtida står for døra, og for mange er dette ei høgtid det er viktig å feire i lag med familien. Me ønskjer å leggje til rette for at dette skal vere mogleg for våre bebuarar på sjukeheimar - også i eit pandemiår.

Publisert 08.12.2020

Småjobbsentralen i Ørsta vil skape ei koseleg førjulstid og inviterer alle innbyggjarar til å delta på «sammen i desember».

Publisert 03.12.2020

Vi har no fått betre oversikt over smittesituasjonen i Ørsta og Volda. Sjukeheimane vert difor opna opp att for besøk frå og med måndag 7.desember.

Publisert 03.12.2020


Desse retningslinjene gjeld ved Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Retningslinjene vart oppdaterte 3. desember. 

Publisert 27.11.2020

 

Grunna aukande smitte siste tida i Ørsta og Volda innfører vi etter råd frå FHI føre-var-tiltak for å beskytte sårbare eldre.

Publisert 16.10.2020

Ønskjer du å besøke nokon som bur på Bakk-Ola-marka?  Då må du ta kontakt med bebuaren sjølv, pårørande eller verge. Det er dei som avgjer kven som kan få kome på besøk.

Publisert 09.10.2020

74 personar var innom kulturkafeen tok turen til Ørstahallen for å markere Verdsdagen for psykisk helse fredag 9.oktober.

Publisert 07.10.2020

   

Det blir influensavaksinering i Ørsta kommune i veke 44-45. Timebestilling frå 16.oktober. 

 

Publisert 30.09.2020

 

Velkomen til kulturkafe med markering av verdsdagen for psykisk helse i Ørstahallen 9.oktober kl.11.30-13.30.