Helse og omsorg
Publisert 07.02.2020

Ørsta kommune gjennomførte hausten 2019 brukarundersøkingar for pårørande og bebuarar på institusjonane i Ørsta, i tillegg til brukarar av heimebasert omsorg i Hjørundfjorden og på Vartdal.

Publisert 11.12.2019


Felles palliasjonssatsing for sju kommunar, Sjustjerna helse- og omsorg og Volda sjukehus

Publisert 13.11.2019

Ørsta kommune satsar på velferdsteknologi, og har no teke i bruk nye digitale tryggleiksalarmar. Tryggleiken til brukarane er i fokus.

Publisert 30.10.2019


 

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Publisert 23.10.2019

 

Helsestasjonen starter med vaksineringstilbodet for Ørsta si befolkning så snart ein har vaksinen i hus. Dette vil gå føre seg på Bakk-Ola Marka aktivitetssenter i 2. etg. frå 30.10 - 08.11.2019. Dette vert også annonsert i Møre-Nytt. 

 

Publisert 04.10.2019

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon 2018.

Publisert 23.09.2019

  

Kommunane på søre Sunnmøre skal ta i bruk digital innbyggardialog via Helsenorge.no denne hausten.

Publisert 28.06.2019

 

Den 26. juni hadde Frisk og Aktiv gjengen frå Ergo, Fysio og Friskliv i Ørsta kommune, Dalane og Sæbø barnehage feiring av ettårsdagen for oppstart av prosjektet.

Publisert 17.06.2019

Tysdag 11. juni var første møte mellom kommunane Volda, Ulstein, Herøy, Vanylven og Ørsta om utarbeiding av ny folkehelseoversikt. Ørsta har søkt og fått tilskot frå Forskingsrådet til samarbeidet, og Høgskulen i Volda er med på laget.

Publisert 04.06.2019

Ørsta kommune ved Kvardagsrehabiliteringsteamet vil i samarbeid med Heimebasert omsorg markere «kva er viktig for deg?»-dagen, 5. juni.