Ørstabarnehagen med språkpris

Klikk for stort bileteStyrarane i Ørstabarnehagen

Ørstabarnehagen vart tildelt Ørsta Mållag sin målpris for 2019. Ein stolt seksjonsleiar Reidun Mo fekk overrekt prisen, som er ei stor ære for heile Ørstabarnehagen.

 

I den lokale rammeplanen står det mellom anna: 

"Dialekten (målføret) er ein særs viktig del av den lokale kulturarven. Å ha eit feste i ein dialekt gjev identidet og sjølvkjensle. Kommunen ser det difor som ei sentral oppgåve å verne om dialekten vår gjennom levande bruk og medviten utvikling." - frå målbruksplanen til Ørsta kommune.

Sjå rammeplanen her

Fann du det du lette etter?