SFO (skulefritidsordning) gebyr

Kommunestyret har fastsett desse betalingssatsane i skulefritidsordningane:


Hausten 2023

SFO prisar hausten 2023
Satsar for foreldrebetaling SFO per månad: 1.-2. klasse - inkl. GRATIS 12t* 1.-2. klasse - matpengar 3.-4. klasse - ordinær 3.-4. klasse - matpengar
Heilt tilbod 1 397 kr 330 kr 3 210 kr 330 kr
Delt tilbod 142 kr 220 kr 2 410 kr 220 kr
Korttidsplass 5 d/v morgonar 9,5 mnd 0 kr 165 kr 1 390 kr 165 kr
Korttidsplass 5 d/v ettermiddagar 9,5 mnd 81 kr 165 kr 2 030 kr 165 kr
Gratis plass (12 t/v, 2,4 time per dag kun på tilbod over 9, 5 mnd) 0 kr 165 kr Ikkje tilbod Ikkje tilbod
Kjøp av ein ekstra dag 360 kr Inkl. i prisen 360 kr Inkl. i prisen

*Regjeringa har bestemt at det skal vere 12 timar gratis SFO også for 2. trinn frå hausten 2023.

Syskenmoderasjon vert gjeve 25% av betalinga for 2. og 3. barn, rekna av den plassen som kostar mest. Det blir ikkje gjeve syskenmoderasjon for tilbod utover skuleåret sine 38 veker (halve juni og heile august).

 

Meir om SFO tilbodet: 

Dalane skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstypar i SFO

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl 16.00 unnateke onsdag til kl. 14.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Hovden skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.05.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Sæbø skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.30–16.30

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vartdal skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 15.40.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Velle skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vikemarka skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd

5 dagar veke

Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

5 dagar veke

Delt tilbod fakturert over 11 mnd

3 dagar veke

Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd

3 dagar veke

Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd  


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. trinnFrå 1. aug 2023 gjeld dette og så for elevar på 2. trinn.
Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag.