Middagsombringing satsar

Middagsombringing er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

 

Vare

Pris 2020

Varm mat levert i privat heim

100,-

Sal av middag i institusjon/bufellesskap

80,-

Sal av frukost/lunsj/kvelds i institusjon/bufellesskap

55,-

Fullkost i bufellesskap pr. døgn

170,-

Fullkost i bufellesskap pr. mnd

5 100,-