Smittevernskilt gågata

 Uteseksjonen er i full gang med å henge opp plakatar og skilt rundt om kring i heile Ørsta kommune for å minne om smittevernreglane.

  

Frå onsdag 8. juli blir opningstidene på telefonen for koronatesting utvida.  

Ein person har testa positivt på Covid-19 i Ørsta denne veka. Det er viktig at alle held fram med å følgje smittevernreglane.

   

No kan du besøke dei som bur på Bakk-Ola-marka igjen. Dørene er framleis låste og du må avtale besøket på førehand. 

 

No er det lenge sidan vi har hatt smittetilfelle i Ørsta. 


I samband med overgang frå raudt til gult nivå for smittevern og auka opningstid i ørstabarnehagane, vert det også endringar for SFO frå og med torsdag 4. juni.

    

Til foreldre / føresette i Ørstabarnehagen

 

Det er mange spørsmål no om besøk på sjukeheimen er som før. - Det er dei ikkje!

 

Det er gått 2 månader sidan siste smittetilfelle i Ørsta kommune. Det vitnar om at vi samla sett har vore flinke og gjort gode tiltak for å hindre stor smittespreiing i vår kommune.

 

Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal,