korona-test

Frå 12. august blir det lettare å teste seg for koronasmitte, men ein må framleis ringje koronatest-telefonen i forkant. 

 


Desse retningslinjene gjeld ved Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen.

symbol smittevern

Koronafaren er her fortsatt, og vi må alle innstille oss på å leve etter «den nye normalen» i lengre tid framover. Vi må vere førebudd på at vi kan få lokale smittetilfelle og utbrot.

Smittevernskilt gågata

 Uteseksjonen er i full gang med å henge opp plakatar og skilt rundt om kring i heile Ørsta kommune for å minne om smittevernreglane.

  

Frå onsdag 8. juli blir opningstidene på telefonen for koronatesting utvida.  

Ein person har testa positivt på Covid-19 i Ørsta denne veka. Det er viktig at alle held fram med å følgje smittevernreglane.

   

No kan du besøke dei som bur på Bakk-Ola-marka igjen. Dørene er framleis låste og du må avtale besøket på førehand. 

 

No er det lenge sidan vi har hatt smittetilfelle i Ørsta. 


I samband med overgang frå raudt til gult nivå for smittevern og auka opningstid i ørstabarnehagane, vert det også endringar for SFO frå og med torsdag 4. juni.

    

Til foreldre / føresette i Ørstabarnehagen