Ørsta og Volda kommunar har ikkje innført eigne lokale tiltak, men vi følger dei nasjonale råda som regjeringa har kome med. 

Gerhard Hauge og kona Kristi frå Sande kommune, fortel si covid-19-historie. Foto: Privat

 

I år vert temaet covid-19 og eldre når ein for første gong inviterer inn til heildigital fagdag i geriatri.

Illustrasjonsfoto: Andrew Seaman / Unsplash

Stortinget har opna opp for at kommunane sjølv skal vurdere om kommunen har lågt smittetrykk, og dermed kan tillate alkoholservering i samband med matservering. 

Foto: Wilfried Pohnke / Pixabay

   

Her er statusrapport for koronasituasjonen i Ørsta kommune per 19.januar og vidare plan for vaksinering.

 

Regjeringa vidarefører i hovedsak dei strenge smitteverntiltaka for å stoppe ei ny smittebølge, men gir nokre lettelsar for barn og unge. 

 

  

Vi ventar å kome i gang med vaksinasjon av heimebuande eldre over 85 år på kulturhuset i veke 5.

  

Etter nye og strengare nasjonale smitteverntiltak 3.januar oppmodar vi folk om å avgrense fysiske besøk til Ørsta rådhus.

korona

  

Vi syner til regjeringa sin pressekonferanse 3.januar om aukande smittetal i Norge og innføring av nye nasjonale tiltak fram til 19.01. No kjem kommuneoverlegen i Ørsta med ei oppmoding til alle innbyggjarane.

 

Regjeringa har i dag presentert nye covid-19 retningslinjer for dei neste to vekene. Ungdomsskulen og opplæringssenteret går no over til raudt nivå.

  

Det har ikkje lukkast å finne ei sikker smittekjelde til den koronapositive innbyggjaren Ørsta kommune fekk meldt 23.desember.