AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering  |  Influensavaksinering​​​​​​​

korona

Ørsta kommune fekk i dag 26. november melding om fire nye smittetilfelle med covid-19. To er smitta i husstanden, ein har vore på nytt liv senter 21. november og den siste er mogleg smitta på innanlandsreise. Tre var fullvaksinert og ein uvaksinert. 

Ørsta kommune fekk i dag 19. november melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfelle og var uvaksinert.

Meldinga om 15 nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta og Volda den 9. november, viste seg å vere feil. Laboratoriet i Molde har funne ut at feil datafil vart kopla til prøvesettet frå Ørsta og Volda

I går tysdag 9. november fekk Ørsta melding om 9 nye tilfelle av covid-19. Her er dei viktigaste punkta i samband med auka smitte i området:

Vi opplever at det er svært mange som er sjuke no seier kommuneoverlege Marte Vaage Øie, men testaktiviteten er til trass for det svært låg.
 

Fredag 05.11. var siste dag med utlevering av hurtigtestar frå teststasjonen i Hovdebygda. Det er no ei pause i utleveringa i påvente av fleire leveransar frå myndigheitene. Truleg vil ein på sikt kunne dele ut hurtigtestar fleire stader i kommunen for å betre tilgangen.

  

Vi er no i gang med influensavaksinering, og i midten av november startar vi for fullt med vaksinering med 3. dose for personar over 65 år og for institusjonsbebuarar. Dei vil få innkalling via HelseNorge/SMS etter kvart som det er aktuelt at ein kan ta vaksinen. Personar med alvorleg svekka immunforsvar bør også ta 3. dose, men denne gruppa må sjølv bestille time. Vi minner også om at dei som ikkje har tatt 1. eller 2. dose framleis kan bestille seg time. Meir informasjon finn du i artikkelen nedanfor.
 

Ørsta kommune er budd med omsyn til retningslinene regjeringa presenterte i fredagens pressekonferanse. Neste fase vert kalla  "normal kvardag med auka beredskap". Med auka beredskap i denne samanheng meiner ein at kommunane skal :

  • Framleis ha god kapasitet til testing av pasientar med symptom og risiko
  • Framleis ha god kapasitet til å vaksinere
  • Vere førebudd på å måtte vedta lokal forskrift dersom smittesituasjonen endrer seg og blir vanskeleg å handtere

Torsdag 30. september er siste vaksineringsdag før det blir ei pause på tre veker. Neste vaksinasjonsdag er torsdag 21. oktober i veke 42, og deretter torsdag 18. november i veke 46. Vi vil derfor oppmode alle etternølarar til å vaksinere seg no i veke 39.

Ørsta kommune fekk i måndag 27. september melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom. Smittevegen er førebels ukjend. Nærkontaktar er varsla.