Lag og foreiningar

Innhaldet i tabellen nedanfor er basert på dei opplysningane som kommunen får tilsendt.

Lag og foreiningar må sjølve nytte skjema for å registrere og gjere endringar, slik at kommunen får nødvendig informasjon for at vi skal kunne ha rett informasjon.

Knappane lenger oppe på denne sida skal nyttast når nye registreringar eller endringar skal meldast inn.