AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Banner
Publisert 01.07.2021

I Ørsta er vi i full gang med å planlegge for valet til hausten. Allereie frå 1. juli startar tidlegrøystinga før vi sluttar med det som er høgdepunktet for mange, valdagen 13. september.

Publisert 30.06.2021

Vi feirar sommaren med halv pris på alle bygdebøker og Ørsta-album i juli månad (01.07. - 30.07.2021).  

Publisert 24.06.2021

Ørsta kommune har starta arbeidet med å kartlegge korleis vi skal implementere eldrereforma «Leve heile livet» (Stortingsmelding 15). Undersøkinga er utforma i samarbeid med eldrerådet om tema som vi ønskjer svar på i Ørsta kommune. Tilbakemeldingane vil vere nyttige for å planlegge for ei framtid med fleire eldre. Det tar for dei fleste 25-30 minutt å svare på spørjeundersøkinga.  

Publisert 01.03.2017

Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta kommune!

Følg oss