Banner
Publisert 17.10.2021

Vegen til Hustadneset er fortsatt stengt for fri ferdsel. Fastbuande og utrykningskjøretøy kan passere bommen.
 

Publisert 14.10.2021

 Det er meldt om eit nytt jordskred på Hustadneset. Naudetane er straks på staden.

Publisert 14.10.2021

Ørsta kommune er budd med omsyn til retningslinene regjeringa presenterte i fredagens pressekonferanse. Neste fase vert kalla  "normal kvardag med auka beredskap". Med auka beredskap i denne samanheng meiner ein at kommunane skal :

  • Framleis ha god kapasitet til testing av pasientar med symptom og risiko
  • Framleis ha god kapasitet til å vaksinere
  • Vere førebudd på å måtte vedta lokal forskrift dersom smittesituasjonen endrer seg og blir vanskeleg å handtere
Publisert 08.10.2021

 

Kommunen får tilsendt influensavaksiner til risikogruppene heilt i slutten av oktober. Det blir influensavaksinering på kulturhuset kun for risikogruppene første veka i november.

Publisert 06.10.2021

Vi har mange stillingar som vi treng å fylle – send søknad til ein trygg og meiningsfull arbeidsstad. 

Ørsta kommune ynskjer å vere ein attraktiv arbeidsgjevar som er konkurransedyktig og tilbyr gode tenester til innbyggjarane og brukarane.

 

Publisert 01.03.2017

Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta kommune!

Følg oss