Ledige stillingar

Ledig stilling_banner.jpg

Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta kommune!

Ledige stillingar: Webcruiter

Ørsta kommune som arbeidsgjevar

Ørsta kommune har ein variert arbeidsmarknad med mange kompetansearbeidsplassar. Ørsta kommune er den største arbeidsgjevaren i kommunen med om lag 1000 tilsette. Kommunen skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, som ynskjer å rekruttere og halde på dyktige medarbeidarar. 

Arbeidsgjevarstrategi for Ørsta kommune byggjer på kommunen sine verdiar og peikar på dei innsatsområda som kommunen må vere god på for å utvikle organisasjonen og medarbeidarane. Slik kan kommunen vere ein attraktiv arbeidsgjevar som er konkurransedyktig og tilbyr gode tenester til innbyggjarane og brukarane. 

 

Følg oss