Tryggleiksalarm satsar

Tryggleiksalarm er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

Satsane for 2024:

Ny digital tryggleiksalarm: 400,– per mnd.

Bakk-Ola-marka: 260,– per mnd.
Vartdal Helsetun: 260,– per mnd.

Fellesutgifter bufelleskap inkl. alarm: 730,– per mnd.

Faktura blir utsendt månadleg.

Meir informasjon om tryggleiksalarm