AKTUELT NO:

Tryggleiksalarm satsar

Tryggleiksalarm er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

Satsane for 2022:

  • Ny digital tryggleiksalarm: kr 360,- pr mnd

  • Alarm BakkOla marka: kr 240,- pr mnd

  • Tryggleiksalarm knytt til Vartdal Helsetun: 240,- pr mnd

  • Fellesutgifter bufelleskap inkl. alarm 700,- pr mnd 

Rekning vert utsendt månadleg.

Meir informasjon om tryggleiksalarm