Tryggleiksalarm satsar

Tryggleiksalarm er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

Satsane for 2020:

  • Ny digital tryggleiksalarm: kr 350,- pr mnd

  • Alarm BakkOla marka: kr 220,- pr mnd

  • Tryggleiksalarm knytt til Vartdal Helsetun: 220,- pr mnd

  • Fellesutgifter bufelleskap inkl. alarm 665,- pr mnd 

Rekning vert utsendt månadleg.

Meir informasjon om tryggleiksalarm