Matomberingssatsar

Matombering/middagsombering er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

VarePris 2024
Varm mat levert i privat heim

120,-

Sal av frukost/lunsj/kvelds i institusjon/bufellesskap

70,-

Fullkost i bufellesskap pr. døgn

200,-

Fullkost i bufellesskap pr. mnd

6 000,-