Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Vegstending Heggjadalen

Klikk for stort bileteDei raude merka markerar vegstenginga

Vegen i Heggjadalen er mellombels stengd for gjennomkøyring grunna arbeid på kommunal vassleidning. Køyrande må nytte anna tilkomst, som t.d. via Vallabøvegen.

Fann du det du lette etter?