Vegstending Heggjadalen

Klikk for stort bileteDei raude merka markerar vegstenginga

Vegen i Heggjadalen er mellombels stengd for gjennomkøyring grunna arbeid på kommunal vassleidning. Køyrande må nytte anna tilkomst, som t.d. via Vallabøvegen.

Fann du det du lette etter?