Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Ørsta trekt fram i stortingsmelding om folkehelse

Klikk for stort bileteØrsta kommune har delteke i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse» til Helsedirektoratet (2015-2018). 

Stortingsmeldinga kap 5

Dette er eit delprosjekt er løfta fram i ny stortingsmelding om folkehelse (Meld. St 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn. «Det er stas at Ørsta kommune har utført eit stykke arbeid, som er verdig omtale i ei stortingsmelding om folkehelse» seier folkehelsekoordinator Ingvild Endal.  

Fann du det du lette etter?