Offentleg ettersyn: Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing

2017-03-17_0854.jpg

Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing er lagt ut til offentleg ettersyn jf. pbl §11-13

Planprogrammet skisserer rammer og utgreiingstema for kommunedelplanen. Målet er å avklare trasèval som skal utgreiast for kryssing av Ørstafjorden for framtidig E39 utanfor Ørsta sentrum.

Merknader til planprogrammet skal vere skriftlege, og skal sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merknadane må vere sendt inn innan 29.04.2017.

Du finn lenke til plandokumenta i margen til høgre. Plandokumenta er også tilgjengeleg på Ørsta rådhus.

Det vert ope medverknadsmøte
20.april 2017, kl.18.00-19.30
Kommunestyresalen, Ørsta Rådhus

Fant du det du lette etter?

snakk med oss.png

Følg oss

Gode lenkjer

Siste nyhende