Kickstart mot Ørstafjordkryssing

Ørstafjordkryssing_1.jpg - Klikk for stort bilete I går, torsdag, møtte vel 55 stk til ope medverknadsmøte ved Ørsta Rådhus. Temaet for møtet var planprogrammet knytt til E39 Ørstafjordkryssing.

Siv Sundgot - Klikk for stort bileteSiv Sundgot

 

Siv Sundgot frå Norconsult presenterte planprogrammet for Ørstafjordkryssinga. Norconsult står for utarbeiding av planprogrammet, der målet er å avklare trasèval som skal utgreiast for kryssing av Ørstafjorden.  

 

 

Planprogrammet kan du lese her


Alternativa frå planprogrammet

 
Er det vanskeleg å lese? Alternativa finn du også i planprogrammet ovanfor s. 19-21. - Klikk for stort bilete Er det vanskeleg å lese? Alternativa finn du også i planprogrammet ovanfor s. 19-21.
 
 

Medverknadsmøte

Ein viktig del av møtet var å høyre på innspela til publikum. Medverknad er viktig. Ein treng å få fram i lyset kvar innbyggjarane meiner vegen burde gå, kva ein må ta hensyn til i planarbeidet og liknande. Det vart i møtet oppmoda om at publikum kjem med skriftlege innspel til høyringsfristen 29.april 2017.
 
Merknader til planprogrammet skal vere skriftlege, og skal sendast til postmottak@orsta.kommune.no  eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merknadane må vere sendt inn innan 29.04.2017.


NB: Før møtet vart det lagt ut ein film for å vise innhaldet i møtet. Nummereringa her stemmer ikkje med nummereringa på alternativa i planprogrammet. Vi ser at de nyttar alternativa i planprogrammet når de gir tilbakemeldingar.


Møtet vart avrunda med desse orda frå Ordførar Stein Aam:

Vi er avhengige av folket for å gjere gode val framover

 

Film knytt til møtet

Fant du det du lette etter?