Nøtteliten

Nøtteliten

Nøtteliten er ei småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 0–2 år. Avdelinga er delt opp i to grupper; Snipp og Snapp. Snippane er dei eldste og Snappane er dei yngste. Vi held til nede på Kløverhagen-bygget, med grøn inngangsdør. 

Aldersgruppe: 0–2 år
Telefon: 90 23 51 28
E-post: bvnotteliten@orstabarnehagen.no

🔹 Dagen i dag
📅 Vekeplan
🍎 Kosthaldsplan
🎂 Bursdagsmeny
✉️ Månadsbrev
📷 Personalet på Nøtteliten

 

Fotoalbum

For å få tilgang til bilete må ein logge inn med utdelt passord. Bilete som blir lasta ned må handsamast sensitivt. Ingen bilete av andre sine barn skal publiserast eller delast vidare via sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, e-post og liknande.

Gå til fotoalbum