Kontaktinformasjon

Sttyrar: Einar Magne Moe

Styrar: Einar Magne Moe
Telefon: 48 00 57 45
E-post styrar: einar.magne.moe@orsta.kommune.no

Opningstid: 07.00–16.30

Adresse: Skulevegen 16, 6160 Hovdebygda
Org. nr.: 939 461 450
Bedriftsnummer: 875 065 092

 

Gruppene

Rumpetroll
Telefon: 95 29 78 25
E-post: hovdebygda@orstabarnehagen.no

Skrukketroll
Telefon: 95 29 78 26
E-post: hovdebygda@orstabarnehagen.no

Grashopper
Telefon: 95 29 78 27
E-post: hovdebygda@orstabarnehagen.no

Barkebiller
Telefon: 95 29 78 28
E-post: hovdebygda@orstabarnehagen.no