Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Styrar: Cathrin O. Engetrøen

Styrar: Cathrin O. Engetrøen 
Telefon: 90 26 68 22 / Styrar privat: 90 75 04 33  
E-post: dalane@orstabarnehagen.no

Opningstid: 07.00–16.30

Adresse: Legene 33, 6156 Ørsta
Org. nr.: 939461450

 

Avdelingane

Maurtua
Telefon: 48 09 07 13
E-post: dalane@orstabarnehagen.no

Kråkereiret
Telefon: 47 64 82 59
E-post: dalane@orstabarnehagen.no

Revehiet
Telefon: 48 01 05 16
E-post: dalane@orstabarnehagen.no

Ulvehiet
Telefon: 48 27 71 74
E-post: dalane@orstabarnehagen.no

IFrame