Studiedagar og barnehagebesøk

Studiedagar og barnehagebesøk

I tråd med SFS 2201 og PBL sin tariffavtale vert planen for studiedagar i barnehagane i Ørsta kommune slik:


Barnehageåret 2023/2024

Studiedagar

Vår 2024:
2. januar: Studiedag – internt i eigen barnehage
14. mars: Studiedag – felles for alle barnehagane. Tema: Inkluderande barnehagemiljø med fokus på språk og leik
10. mai: Studiedag – internt i eigen barnehage.
 

Barnehageåret 2024/2025

Haust 2024:
August: Studiedag – internt i eigen barnehage
Oktober: Studiedag – felles

Vår 2025:
Januar: Studiedag – internt i eigen barnehage.
Mars: Studiedag – felles
Mai: Studiedag – intern i eigen barnehage.