Studiedagar og barnehagebesøk

Studiedagar og barnehagebesøk

I tråd med SFS 2201 og PBL sin tariffavtale vert planen for studiedagar i barnehagane i Ørsta kommune slik:


Barnehageåret 2023/2024

Studiedagar

Haust 2023:
18. august: Studiedag – internt i eigen barnehage
4. Oktober: Studiedag – felles for alle barnehagane. Tema: Inkluderande barnehagemiljø med fokus på medvirkning og leik

Vår 2024:
2. januar: Studiedag – internt i eigen barnehage
Mars (dato kjem): Studiedag – felles for alle barnehagane. Tema: Inkluderande barnehagemiljø med fokus på språk og leik
10. mai: Studiedag – internt i eigen barnehage.

Barnehagebesøk og leiarsamling

Veke 6 og 7
Barnehagebesøk/tilsyn etter Lov om barnehage
Tema: § 2 Barnehagens innhold:
Leik – all type leik er viktig for barn! Leiken er barnet sitt språk.
Kva gjer barnehagen for å stimulere til utvikling av leiken?

Samling for leiargruppene 18. oktober-23
Samling med Linda Viddal:
Leiargruppene i alle barnehagane Tema: Implementering av rammeplan / Ledergruppeutvikling. Områder for utvikling er på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 

Barnehageåret 2024/2025

Haust 2024:
August: Studiedag – internt i eigen barnehage
Oktober: Studiedag – felles

Vår 2025:
Januar: Studiedag – internt i eigen barnehage.
Mars: Studiedag – felles
Mai: Studiedag – intern i eigen barnehage.