Studiedagar og barnehagebesøk

I tråd med SFS 2201 og PBL sin tariffavtale vert planen for studiedagar i barnehagane i Ørsta kommune slik:
 

Barnehageåret 2022/2023

Vår 2023:
2. januar: Studiedag – internt i eigen barnehage
22. mars: Studiedag – felles. Tema: Inkluderande barnehagemiljø/ Livsmestring og fysisk aktivitet
19. mai: Studiedag – internt i eigen barnehage.
Veke 6 og 7 Barnehagebesøk/tilsyn etter Lov om barnehage. Tema: § 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste

Barnehageåret 2023/2024

Haust 2023:
August: Studiedag – internt i eigen barnehage
Oktober: Studiedag – felles

Vår 2024:
Januar: Studiedag – internt i eigen barnehage.
Mars: Studiedag – felles
Mai: Studiedag – intern i eigen barnehage.