Kontaktinformasjon

Styrar: Ida Brudevoll

Styrar: Ida Brudevoll
Telefon: 97 63 51 61
E-post: barnasvel@orstabarnehagen.no

Opningstid: 07.15–16.45

Adresse: Anders Hovdengt. 7, 6153 ØRSTA
Org. nr.: 974008548
 

Avdelingane

Vellemarka
Telefon: 95 30 43 58
E-post: bvvellemarka@orstabarnehagen.no

Ole Brumm
Telefon: 90 24 97 52
E-post: bvolebrumm@orstabarnehagen.no

Solsikka
Telefon: 90 24 66 70
E-post: bvsolsikka@orstabarnehagen.no

Nøtteliten
Telefon: 90 23 51 28
E-post: bvnotteliten@orstabarnehagen.no

Førskulegruppa
Telefon: 47 90 35 48
E-post: bvforskulegruppa@orstabarnehagen.no