Informasjon frå skulen

Informasjon frå skulen

Plan for trygt og godt skulemiljø
Bestill skulemjølk
Bestill skulefrukt
Skulerute
Permisjonssøknad frå undervisning

Sjå dokumenter for føresette der finn du:

  • Referat frå FAU/SMU
  • Informasjonsskriv om skule
  • Informasjonsskriv om SFO
  • Andre informasjonsskriv

Helsesjukepleiar
Helsesjukeplaiar Jeanette Busch Bjørdal er å treffe på Hovden skule torsdagar kl. 09.00–12.00 på øvre bygg og fredagar kl. 09.00–12.00 på nedre bygg. Ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen eller ring 90 77 15 40.