Val 2023

Kommunestyreval 2023

Valdagen er 11. september 2023.

Denne sida kan du bruke til å halde deg oppdatert på valrelatert innhald.  

Valg.no

 

 

Kontakt

Valansvarleg

Ingeborg Myklebust Bjørneset
Telefon 90 85 72 42
E-post 
ingeborg.bjorneset@orsta.kommune.no

Vara valansvarleg

Ingvild Susann Kjøde
Telefon 48 03 76 65
E-post 
ingvild.kjode@orsta.kommune.no

 

Kommunal- og distriktsdepartemetet

Kontakt

Ingeborg Myklebust Bjørneset Konsulent
90857242
@ Ingeborg Myklebust Bjørneset
Ingvild Susann Kjøde konsulent politisk sekretariat
48037665
@ Ingvild Susann Kjøde