Utvida 30-sone på Vallabøen

Klikk for stort bilete  

Like før jul vart fartsgrensesona på Vallabøen med fartsgrense 30 km/t utvida til også å gjelde vegane nord for Håkonsgata.

Dette i samsvar med ny skiltplan som vart vedteken sommaren 2020. Tidlegare har berre tilkomstvegane nærast Vikemarka skule, Svalevegen og Stampevegen, vore omfatta av denne sona.

 

Klikk for stort bilete