Trygg skuleveg: Klipp hekken!

Klikk for stort bilete

Mandag 19. august startar eit nytt skuleår i Ørsta, og borna skal ut på vegane. Kommunen ber huseigarar om å klippe hekkar og annan vegetasjon slik at gater, vegar og fortau vert trygge for borna å ferdast på. 

 

Trafikktryggleik:

Bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eig eller disponerer du ein eigendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

Sjå statens vegvesen for retningslinjer