KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Tips for meir brannsikker bruk av alkoholhaldig desinfeksjonsvæske

Tenkjer du eller di bedrift over kvar ein plasserer og oppbevarer brannfarleg desinfeksjonsmiddel?  

Klikk for stort bileteBrannfarleg desinfeksjonsvæske vert ofte plassert i nærleiken av anna brennbart materiale eller på ein måte som kan blokkere rømningsvegen om mange skal raskt ut samtidig. Foto: BSR AS 

Etter covid-19 utbrotet har desinfeksjonsmiddel vorte tilgjengeleg nærast over alt. Men, mange er uvitande over brannfara dette kan medføre. Det anbefalast å plassere desinfeksjonsmiddel med minst 3 meter avstand frå brennbare materiale. Ved små behaldarar (maks 125 ml) kan avstanden reduserast.

 

Her er nokre tips for meir brannsikker bruk av alkoholhaldig desinfeksjonsvæske

  • Ikkje plasser dispenser slik at rømmingsforholda vert forvanska
  • Ha tiltak som kan hindre tenning og spreiing i rømmingsveg
  • Ha tiltak som kan avdekkje at brann skjer, i og med at flammen i brennbar veske er «usynleg» i starten
  • Ha tiltak/middel for å kunne slokke ein brann på kropp/hud
  • Avklar kor mykje brennbar væske som er forsvarleg å lagre på den gitte staden
  • Ikkje oppbevar væska i nærleiken av mogleg tennkjelde eller brennbare gjenstandar
  • Ikkje lagre eller oppbevare brennbare materiale i nærleiken av væska

Vi oppmodar butikkar, institusjonar og andre som har plassert ut desinfeksjonsvæske om å vurdere brannrisikoen og om naudsynt iverksette tiltak for å minimere denne. 

Les meir om brannfarlege desinfeksjonsmiddel på brennaktuelt.no

 

Kjelde: Brennaktuelt