Redusert foreldrebetaling i SFO for elevar på 1. og 2. årstrinn

skule klasserom - Klikk for stort bilete   

Frå 1. august 2020 er det endring i forskrift til opplæringslova om moderasjonordningar i skulefritidsordninga.

Dette betyr at ein kan søkje om redusert foreldrebetaling. Ingen hushald skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein SFO plass for born på 1. og 2. årstrinn.

Det er ingen frist for å søke, men vedtak gjeld for eit skuleår i gongen. Vedtak gjeld frå første heile månad etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er registrert.

Les meir om redusert foreldrebetaling i SFO og søk her.