Oppdatert: Kokepåbodet for Åmbakk til Bondalseidet er no oppheva

vatn - Klikk for stort bilete

Vi har no oppheva kokepåbodet for strekninga frå Åmbakk til og med Bondalseidet. Det er sendt ut SMS- varsel til abonnentane i området der ein har oppheva kokepåbodet.

3. mai 2024:

Etter melding om funn av bakteriar i drikkevatnet, må alle abonnentar til kommunal vassforsyning på strekninga frå og med Åmbakk og til og med Bondalseidet koke alt vatn til drikke og matlaging. 

Kommunen har sett i verk kloring av vatnet i området. Det kjem oppdatering på kommunen si heimeside og via SMS til abonnentar som er råka når vatnet er trygt å nytte utan koking.

Følg oss