Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Nærmar oss ferdigstilling av fonnvernet

Klikk for stort bilete

Skredsikringa av Vallabøen har stått stille sidan før jul, som følgje av konkursen til K A Aurstad. Arbeidet starta sommaren 2018 og hadde god framdrift fram til konkursen. Arbeidet er godt over halvvegs ferdig, men det står att å bygge voll over elva og avslutning i aust, samt intervegar, naudsynt sikring og tilstelning.

Før nyttår fekk Ørsta kommune inn bod frå Aurstad Tunnel AS om å ferdigstille arbeidet med fonnvernet, etter oppdrag frå buet og kreditor. No er det klart at buet har akseptert kommunens motkrav og ønskjer å transportere over kontrakten til Aurstad Tunnel AS med heimel i forskrift om offentlig anskaffelser  § 28-1, adgang til å endre kontrakt som følgje av ein konkurs. Kommunen ønskjer å imøtekome bodet og få på plass ein avtale med Aurstad Tunnel AS. Det er ikkje signert noko kontrakt enno, men det vert arbeida med å utforme rammene for avtalen.

Aurstad Tunnel AS vil også raskt fastsette ein ny framdriftsplan med eit foreløpig mål om å ferdigstille før sommarferien.

Fann du det du lette etter?