Kommunestatistikk 2019

Klikk for stort bileteNysgjerrig på korleis statistikkane til kommunen ser ut? - Målet med kommunestatistikken, utforma av Møre og Romsdal fylkeskommune, er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. 

Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå(SSB). 

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata. Tema i presentasjonen er mellom anna folketalsutvikling, flytting, kjønnsfordeling, utdanningsnivå, pendling, næringsstruktur, sysselsetting, arbeidsplassdekning, pendling, bustadbygging, folkehelse, hushald og kommunal planlegging. 
 

Presentasjonen under er henta frå mrfylke.no/kommunestatistikk 

Du kan også opne presentasjonen i eige vindauge her