Info om ekstremvêret "Elsa"

Klikk for stort bilete Met.no

Kommunen har motteke varsel om ekstremvêr. Det er meldt ekstremt høg vasstand, på raudt nivå i Møre og Romsdal, og faren er størst frå natt til tysdag 11. februar. 

Vi hadde ein liknande situasjon i januar med svært høg vasstand. Varselet for dei komane dagane inneheld både høgare vasstand, noko sterkare vind og eit lågare trykk. 

Konsekvens: Konsekvensen av ekstremveret er flaum mange stader og fare for større øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsona. 

Råd: Unngå ferdsle i strandsona. Vi oppmodar våre innbyggjarar om å sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona, og vurdere om båten bør opp på land.

Kommunen har budd seg på varselet og har ekstra beredskap tilgjengeleg. 

 

Viktige telefonnummer:

BRANN
POLITI
AMBULANSE

LEGEVAKT
TEKNISK VAKT
BRANNVAKT

110
112
113

116 117
900 49 760
911 22 820