Gode resultat frå brukarundersøking i heimetenestene og sjukeheimar

Klikk for stort bilete

Ørsta kommune gjennomførte hausten 2019 brukarundersøkingar for pårørande og bebuarar på institusjonane i Ørsta, i tillegg til brukarar av heimebasert omsorg i Hjørundfjorden og på Vartdal.

Dette er fjerde året på rad desse undersøkingane vart gjennomført, og det var god respons frå både brukarar og pårørande. Resultata er vekta frå 1 til 6, der det høgaste er det beste.  Dette er ei standardundersøking kjøpt av bedrekommune.no, som gjer at vi kan samanlikne oss både med andre kommunar og med landsgjennomsnittet. 
Resultata frå undersøkinga viser at Ørsta leverer jamt god kvalitet: