Ferdigstilling av Klokkarmarka p-plass

Hallvar Bergmann

Ørsta kommune skal ferdigstille grøntområdet på Klokkarmarka parkeringsplass. 

Hovuddelen av arbeidet vert utført tysdag 14. mai. For at arbeidet skal kunne gjerast mest mogleg effektivt er ein avhengig av å kome til med hjullastar. 

Brukarane av p-plassen vert difor oppmoda om å parkere på vestre del, mot Klokkargarden. Det vil verte sett opp sperringar på delar av parkeringsplassen.

Følg oss