Fellingsresultat for hjortejakta 2022

Pixabay.com

Det vart felt 670 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2022, tal fellingsløyve var 1318. I forhold til 2021 er dette ein nedgang på 238 felte dyr.  

Registreringar som er lagt inn i Hjorteviltregisteret (registreringane er ikkje komplette) viser at i 2022 vart 55% av dyra felt på innmark, mot 65% i 2021. Resten er felt i utmark.

Slaktevekter i snitt (2021 i parentes):

  • Hannkalv 27 kg (27 kg)
  • Hokalv 23 kg (25 kg)
  • Spissbukk 51 kg (50 kg)
  • Fjorskolle 43 kg (43 kg)
  • Vaksen bukk 84 kg (80 kg)
  • Vaksen kolle 57 kg (58 kg)

 

 

NB: Hugs at tabellen har fleire sider. Du kan også halde pila over fargane for info.

Tabell over fellinga 

Følg oss