AKTUELT NO:

Informasjonsskriv 2020 (ekstra) frå Landbrukskontoret Ørsta Volda

Elisabeth Sæbønes   

Kommunane Ørsta og Volda har administrativt vertskommunesamarbeid om felles landbrukskontor. 

Når no Hornindal og Volda vart samla til ein kommune frå nyttår av, skal Landbrukskontoret Ørsta Volda og yte service til dei som driv landbruk i Hornindal.

Vi har etablert ein tradisjon med å gi ut Informasjonsskriv to gonger kvart år. Utsendinga vert no utvida slik at brukarane i Hornindal og får dette tilsendt. Utsendinga skjer med e-post.

Les meir