Vårteljing av hjort 2019

Pixabay.com

 

Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta kommune og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 13. april og 4. mai.
 

Ørsta talde 1293 hjort ved 1. teljing og 599 hjort ved 2. teljing. Det låge resultatet på 2. teljinga skuldast sannsynlegvis dårleg sikt og snø fleire stader. Resultatet for Søre Sunnmøre på 1. teljinga er rekordhøgt.

Filer: