Veke 50: Nytt frå brannvakta


Brann- og redningsloggen 06.12.22 – 13.12.22

  • 16:51 Torsdag ettermiddag rykte vaktlag 1 ut til sotbrann i Ørsta sentrum. På staden kom det fram at huseigar hadde hørt knitrelydar frå røykløpet. Brannvesenet gjekk over røykløpet inne og på taket med varmekamera og lys. Innsida eller temperaturen på røykløpet viste ingen teikn til pipebrann.
  • 16:00 – 17:30 Fredag ettermiddag hadde vaktlag 2 kontroll av utstyr og bilar, samt hadde oppfrisking av sotbrannteori og gjennomgang av sotbrannutstyret.
  • 13:27 Laurdag rykte vaktlag 2 ut til trafikkulukke på Liadal. Det var trafikkulukke mellom to bilar. Brannkonstablane sikra skadestad mot nye ulukker og tok hand om dei forulukka.
  • 15:50 Søndag rykte vaktlag 2 ut til automatisk brannalarm frå institusjon i Ørsta sentrum. På staden viste det seg å vere brente smultringar som var orsaken til alarmen. Brannkonstablane kontrollerte og rettleia bebuar og personell på staden.