Veke 51: Nytt frå brannvakta

 

Brann og redningsloggen 08.12.2020– 15.12.2020

14:27 fredag rykte ØBR ut til utslepp av farleg stoff ved bedrift i Ørsta. Brannmannskap med pusteluft og plasthanskar rykte inn og fikk tatt ut stoffet. Etter gjennomgang av datablad vart stoffet sanert på utsida.

16:00-17:30 fredag hadde vaktlag 1 kontroll av utstyr og bilar, samt gjennomgang av sikringssele til arbeid i høgda. Brannvesenet rykker ut på mange hendingar som involverer arbeid som krev sikring mot fall. Det er derfor viktig at alle brannmannskap har kontroll på dette utstyret og korleis ein brukar det i ulike situasjonar.

21:44 laurdag rykte ØBR ut til aktivert røykvarslar i Hovdebygda. Innringar var på utsida av bygget og hørte piping inne. Alarmen skuldast røyk frå kortslutning. Brannmannskapet lufta ut og huseigar var bedt om å kontakte elektrikar.