Vis varsemd med fyrverkeri

Kvart år får fleire personar alvorlege augeskadar i samband med oppskyting av fyrverkeri. Ikkje ta nokon sjansar. Bruk vernebriller.

Følg oss