Strandgata vert stengt for biltrafikk mellom Haldeplassen og "S-svingane"

 Frå fredag 01.10.2021vert Strandgata stengt for biltrafikk mellom «S-svingane» og Haldeplassen grunna anleggsarbeid.

Stenginga vil vare utover hausten. Alternativ tilkomst til parkeringsplassar og gangtilkomst til bustader vert skilta.

Vi ber alle vise omsyn til anleggsarbeidet og respektere skiltinga.

Følg oss