Nye retningslinjer for SMIL og tiltak i beiteområde

Landbrukskontoret for Volda og Ørsta kommunar melder at det no er felles retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for kommunane. I tillegg til retningslinjer for tiltak i beiteområder.

Retningslinjene finn du her: SMIL retningslinjer, Retningslinjer tiltak i beiteområder og gjeld for åra 2024–2028.

Viddal

Følg oss